Mašina za šurenje sa bazenom 30 kom/h

Mašina za šurenje sa bazenom kapaciteta 30 komada na sat.