Mašina za šurenje svinja kapacitet 20 kom/h

Mašina za šurenje svinja kapaciteta 20 komada na sat. Ovo je neophodan deo predtretmana da bi se efikasno uklonila dlaka.