Balint M

Mašina za šurenje sa bazenom

Mašina za šurenje sa bazenom ili šel mašina kapaciteta 20 komada na sat.

Mašina za šurenje sa bazenom ili šel mašina kapaciteta 20 komada na sat.

 

Šel mašina služi za šurenje svinja. Šel mašine se proizvode klasične sa poklopcem i industrijske većih kapaciteta sa bazenom i čerupačem. Takve su i linijske .

Mašina za šurenje prasadi, Mašina za šurenje sa bazenom, Mašina za šurenje svinja sa bazenom, Oprema za mesnu industriju, Šel mašina, šurilica