Balint M

Mašina za šurenje svinja

Mašina za šurenje svinja kapaciteta od 20 i 50 komada na sat.

Mašina za šurenje svinja kapaciteta 50 komada na sat. Izuzetno brzo i kvalitetno šuri.

 

Mašina za šurenje svinja je neophodan alat u mesarskoj industriji, koji se koristi u predtretmanu svinja, sa ciljem što efikasnijeg i boljeg uklanjanja dlake.

Mašina za šurenje prasadi, Mašina za šurenje svinja, Oprema za mesnu industriju, šurilica