Balint M

Termo Dimna Komora

TDK 1 Komore za dimljenje su pogodne za obradu svih vrsta proizvoda kao što su kobasice, salame, mesa, živine, ribe, sira i sličnog.

Termo Dimna Komora

Komore za dimljenje su pogodne za obradu svih vrsta proizvoda kao što su kobasice, salame, mesa, živine, ribe, sira i sličnog.

 

Komora za sušenje mesa, Pušnica, pušnica za dimljenje i sušenje mesa, Termo Dimna Komora